‘Stilte voor de storm’ bij voedselbanken

DRACHTEN De inflatie is hoog, de energieprijzen rijzen de pan uit en toch is het aantal Friezen dat naar de voedselbank gaat afgenomen. ,,Stilte voor de storm”, denk Ruud Schaake van de voedselbank in Drachten. 

 

Hij vertelt dat er voor de coronacrisis 160 huishoudens in Smallingerland stonden ingeschreven en nu nog 105. ,,Als mensen zich afmelden, vragen we tegenwoordig altijd wat de reden is. Bijna altijd vertellen ze dan dat ze betaald werk hebben gevonden.”

Perfect, zegt Schaake, maar de financiële problemen bij veel huishoudens zijn er niet minder groot om. ,,We zien dat alleen nog niet terug in onze cijfers. En dat vind ik eerlijk gezegd nogal angstwekkend. Heel veel mensen die grote moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, blijven tot nu toe onder de radar. Er is een grote groep mensen die we nog niet kennen.”

Zij gaan eerst naar familie en vrienden voor hulp en desnoods eten ze minder, zegt Schaake. ,,Pas daarna is de voedselbank een optie. Schaamte speelt een grote rol. Onze landelijke organisatie denkt dat slechts de helft van het aantal mensen dat ervoor in aanmerking komt, op dit moment daadwerkelijk gebruik maakt van de voedselbank.”

Schaake begrijpt dat op zich wel. ,,Voedselbanken zouden er helemaal niet moeten zijn, maar ze zijn er wel. Mensen met geldgebrek mogen er gebruik van maken. Het is geen gunst, het is een recht. Met hoofdletters wat mij betreft.”

Friesland telt in totaal achttien voedselbanken, met in totaal 1500 klanten. Dat waren er twee jaar geleden nog 1750. ,,De laatste maanden blijft het totale aantal vrij stabiel”, vertelt Ulfert Molenhuis van het regionaal distributiecentrum voor de Friese Voedselbanken. ,,We moeten onze drempels verlagen, want de armoede in Friesland neemt toe.”

Aanmelden bij een voedselbank gaat in veel gemeenten via maatschappelijke organisaties, of een wijkteam, vertelt Molenhuis. ,,In coronatijd waren die soms slecht bereikbaar. Veel mensen haakten daardoor af, terwijl ze wel in de problemen zitten. Het moet makkelijker worden om je bij een voedselbank te melden.”

Ook Molenhuis noemt schaamte een barrière. ,,Dat speelt vooral in dorpen en gehuchten. Als je in een kleine gemeenschap woont en je bent aangewezen op de voedselbank, dan weet iedereen dat binnen de kortste keren. Dat houdt mensen tegen.”

Bij de vestiging in Drachten zijn eenpersoonshuishoudens welkom als het leefgeld minder is dan 300 euro per maand. Dat is het bedrag dat overblijft als de vaste lasten van het inkomen worden afgetrokken.  ,,Elders is dat 250 euro, wij hebben opgehoogd.”

Schaake verwacht dat het aantal klanten ondanks de gevoelens van gêne enorm zal toenemen de komende tijd. ,,Op een gegeven moment komen ze zo in de problemen, dat ze niet anders meer kunnen dan naar de voedselbank gaan.”

Dat denkt Molenhuis ook. ,,Een belangrijke groep vormen over een tijdje de ouderen met alleen AOW en soms een klein aanvullend pensioentje. Zij konden vaak net rondkomen, maar door de inflatie en energieprijzen gaat dat niet meer. Deze mensen zijn altijd gewend geweest om hun eigen bootjes te doppen, maar ze zijn straks door hun reserves heen. Dat zal ook steeds vaker gelden voor de werkende armen. Ze houden netto steeds minder over.”

 

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email