In November en December krijgt iedereen 2x € 190,00 compensatie voor de hoge energiekosten. Misschien kunt u deze compensatie missen of hebt u dit bedrag niet helemaal nodig. Er is een grote groep mensen die ondanks de compensatie onvoldoende geld heeft om voldoende eten te kopen. Uw compensatie kan een voedseldonatie worden. Stort het bedrag (of een deel) op rekening NL57 RABO 0110 7525 62 t.n.v. St. Voedselbank Smallingerland. De klanten van de voedselbank zullen blij zijn met uw donatie.