Klachtenregeling

Ben je vrijwilliger bij een voedselbank en heb je een klacht die verband houdt met jouw werk als vrijwilliger daar?

  • Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van jouw voedselbank als je vrijwilliger bent bij die voedselbank.
  • Als de klacht over jouw voedselbank niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijk team klanten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.

Ben je op andere wijze betrokken bij de voedselbank en heb je een klacht over een voedselbank, een regionaal distributiecentrum of de landelijke vereniging?

  • Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van de betreffende organisatie (voedselbank, regionaal distributiecentrum of landelijke vereniging).
  • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging, indien het een klacht over een voedselbank of het regionaal distributiecentrum betreft. Als de klacht zich richt op Voedselbanken Nederland wordt de klacht behandeld door het bestuur van de vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl.
  • Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt, kun je een klacht indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. Ook deze klacht kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het college.