Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is.
In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Informatieblad 76 met richtlijnen waaraan men moet voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.
Je vindt daar bijvoorbeeld hoe voedselbanken omgaan met de afkortingen TGT (te gebruiken tot) en THT (tenminste houdbaar tot) die op producten staan.

Voedselbanken werken met een Handboek Voedselveiligheid In dit handboek staat beschreven wat een voedselbank moet doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt.