Heel erg bedankt

Het jaar 2022 is voor de voedselbank een succesvol jaar geweest. We hebben erg veel geldonaties en kerstpakketten mogen ontvangen. Ook andere acties hebben heel veel mooie resultaten opgeleverd. Om iedereen persoonlijk te bedanken lukt gewoon niet. Daarom willen we op deze manier iedereen heel hartelijk bedanken voor alle giften, acties of donaties op welke […]

DE-actie inzameling boven verwachting

De DE-actie voor het verzamelen van DE-waardepunten gehouden in December 2022 is een geweldig succes geworden. Het aantal opgeleverde punten bedraagt maar liefst 1.360.000.  Dit aantal is nog nooit gehaald bij de voedselbank Smallingerland. Vanaf de start was de gemiddelde opbrengst ongeveer 1.000.000 punten per jaar. Het jaar 2021 was voor ons een dieptepunt met […]

Privacy

Wij waken met de grootst mogelijke zorg over de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Uw gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten is betrokken, is verplicht zich hieraan strikt te houden. De gegevens dienen uitsluitend […]

Onze organisatie

De Voedselbank is een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling. De eerste Voedselbank in Europa ontstond in 1984 in Frankrijk. Inmiddels zijn er in 17 Europese landen voedselbanken. In Nederland is in 2001 in Rotterdam het eerste initiatief gestart voor een Voedselbank. Inmiddels zijn er verspreid over heel Nederland meerdere voedselbanken actief. De Voedselbank is […]

Historie

Voedselbanken zijn ontstaan in de Verenigde Staten en vandaar vond het idee zijn weg via Canada naar Europa. Frankrijk opende de eerste Europese voedselbank in 1984. België volgde in 1986. Pas in 2002 werd de eerste Nederlandse voedselbank geopend. Inmiddels zijn er in 22 Europese landen voedselbanken die zich hebben verenigd in de Europese Federatie […]

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het eten dat ze krijgen voedsel veilig is. In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Informatieblad 76 met richtlijnen waaraan […]