Waar en wanneer is de uitgifte van voedsel?

Voedselbank Smallingerland

De Giek 22-A
9206 AT DRACHTEN

Het uitdelen van de voedselpakketten is 
elke dag tussen 10:00 en 11:30 uur