Komende zomer gaan 10 jongeren uit Drachten en omgeving met World Servants naar Afrika (Melavi en Sierra Leone) om daar in een dorp mee te helpen aan de bouw van een school. Om dit te realiseren is een bedrag nodig van € 26.000,= voor de hele groep.  De groep is druk bezig met allerlei verkoopacties en sponsoring om dit bedrag bijelkaar te krijgen.

De groep wil bij het actievoeren ook uitdragen dat ze niet alleen bezig zijn om voor de groep geld in te zamelen zodat zij verweg een steentje bij kunnen dragen, maar denken ook aan de mensen dichtbij. Daarom is er gekozen om wc papier te verkopen.

De actie om wc papier te vekopen is huis aan huis gehouden in de omliggende dorpen van Drachten. De jongeren hebben gevraagd om ook een extra pak wc papier te kopen voor de voedselbank Smallingerland. Het resultaat van deze actie is dat ze € 2000,= hebben opgehaald en ruim 500 pakken wc papier voor de voedselbank.

Op 3 Januari heeft de groep jongeren de opbrengst van ruim 500 pakken wc papier naar de voedselbank gebracht, waar deze door Ruud Schaake, Piet de Boer en Sietske Knobbe in ontvangst zijn genomen en is de groep heel hartelijk bedankt voor deze mooie actie.