Het voltallige College van Burgemeester & Wethouders van Smallingerland heeft op 21 Maart een werkbezoek gebracht aan de Voedselbank. Zie foto van links naar rechts: Sipke Hoekstra, Pieter van der Zwan, Maria Le Roy, Burgemeester Jan Rijpstra en Robin Hartog Heys van Lier.

Ruud Schaake onze voorzitter, heeft met een presentatie uitleg gegeven over de werkzaamheden van de Voedselbank. Burgemeester & Wethouders kwamen met vragen, zoals:

  • Hoe wordt vastgesteld dat mensen in aanmerking komen voor een voedselpakket?
  • Hoeveel gebruik wordt er gemaakt door inwoners uit de buitendorpen van Smallingerland?
  • Op welke wijze staat de Voedselbank in onze samenleving?
  • Hoe is de samenwerking met andere organisaties?

Alle vragen zijn door het bestuur van de Voedselbank naar tevredenheid beantwoord.

Het College van B&W heeft toegezegd dat zij de Voedselbank structueel financieel blijft ondersteunen.

Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat de Voedselbank professioneel en met volle inzet van talrijke vrijwilligers veel werk verzet.

Het College van B&W heeft grote waardering uitgesproken voor de inzet van alle vrijwilligers die de Voedselbank belangeloos runnen.

Ruud Schaake heeft het College van B&W bedankt voor het bezoek en de wens uitgesproken dat de goede samenwerking mag voortduren.