Scholengemeenschap Singelland heeft dit jaar de Voedselbank een extra steuntje in de rug gegeven. In plaats van het uitreiken van een tasje of een leuk aandenken kregen bezoekers tijdens de opendag van Singelland een muntje om de Voedselbank te ondersteunen. Het heeft geresulteerd in een mooi bedrag van € 1000,=. Onze penningmeester Theo Epema heeft op 13 April de cheque in ontvangst mogen nemen. We zijn blij met deze gift en met dit geldbedrag kunnen we onze klanten weer zoveel mogelijk voorzien van verse producten uit de schijf van vijf.