Intakegesprek

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u vanaf  maandag t/m vrijdag bellen tussen 9.30 u en 11.30 u voor het maken van een afspraak op vrijdagmorgen, tel.nr. 06-14451944.

Het intake gesprek zal dan plaatsvinden op de Voedselbank Smallingerland aan de Giek 22a, postcode 9206 AT in Drachten. Ingang is aan de achterkant van het gebouw.

Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Bij schuldhulpverlening dient men de volgende overzichten van de bewindvoerder te overleggen:

  1. Het schuldenoverzicht
  2. De beheerrekening
  3. Het budgetplan
  4. De betaalrekening
  5. De reserveringsrekening

Zo berekenen we of jij in aanmerking komt voor voedseluitgifte.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar de vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we je graag.

Met onze eenvoudige rekenhulp weet je in 1 minuut of je een kans maakt op voedselhulp (geen garantie). Klik hier voor de rekenhulp.

Landelijke normen
Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door de Voedselbanken Nederland (zie boven).

Direct na het intakegesprek ontvangt de toegelaten cliënt een exemplaar van de “spelregels” die gelden bij de voedselbank.

Hieronder kunt u de “spelregels” downloaden:
Spelregels voedselbank (PDF-bestand).

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de maximale verstrekkingsperiode bedraagt daarom 3 jaren.

Hercontrole
In de statuten is vastgelegd dat er 6 maanden na het eerste intakegesprek een herintake zal plaatsvinden.

Wij geven een voorbeeld

Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 300,- over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Die € 300,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen.

In deze tabel zie je welk normbedrag voor jou geldt vanaf 1 Oktober 2022. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt af van de grootte van je gezin.

Ben u alleen?            Normbedrag in Euro`s
Voor u zelf
300
Met 1 kind
410
Met 2 kinderen
520
Met 3 kinderen
630
Met 4 kinderen
740
Met 5 kinderen
850
Met 6 kinderen
960
Met 7 kinderen
1070
Met 8 kinderen
1180
Woont u samen of bent u getrouwd? Normbedrag  in Euro`s
Voor met z’n tweeën
410
Met 1 kind
520
Met 2 kinderen
630
Met 3 kinderen
740
Met 4 kinderen
850
Met 5 kinderen
960
Met 6 kinderen
1070
Met 7 kinderen
1180
Met 8 kinderen
1290

Onze screeners zullen wel regelmatig beoordelen of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.