Intakegesprek
Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u vanaf  maandag t/m vrijdag bellen tussen 9.30 u en 11.30 u voor het maken van een afspraak op vrijdagmorgen, tel.nr. 06-14451944.

Het intake gesprek zal dan plaatsvinden op de Voedselbank Smallingerland aan de Giek 22a, postcode 9206 AT in Drachten. U kunt aanbellen bij de voordeur.

Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Bij schuldhulpverlening dient men de volgende overzichten van de bewindvoerder te overleggen:
   Het schuldenoverzicht
   De beheerrekening
   Het budgetplan
   De betaalrekening
   De reserveringsrekening

Hoe berekenen wij of jij in aanmerking komt voor een voedselpakket
Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar de vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we je graag.

We geven een voorbeeld
Houd je als persoon minder dan € 315,- over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. In deze tabel zie je welk normbedrag voor jou geldt vanaf 1 Januari 2024. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt af van de grootte van je gezin.

  • 1 persoon      € 315,00
  • 2 personen    € 430,00
  • 3 personen    € 545,00
  • 4 personen    € 660,00
  • 5 personen    € 775,00
  • 6 personen    € 890,00
  • 7 personen    € 1005,00
  • 8 personen    € 1120,00

Hercontrole

In de statuten is vastgelegd dat er 6 maanden na het eerste intakegesprek een herintake zal plaatsvinden. Onze screeners beoordelen bij een herintake of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de verstrekkingsperiode bedraagt maximaal 3 jaar maar is geen absolute grens.

Spelregels
Direct na het intakegesprek ontvangt de toegelaten cliënt een exemplaar van de “spelregels” die gelden bij de voedselbank.
Hieronder kunt u de “spelregels” downloaden: (pdf bestand).
Spelregels cliënten 2024

Landelijke normen
Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door de Voedselbanken Nederland.

Hieronder kunt u de toekenningscriteria downloaden: (pdf bestand).

12 Toekenningscriteria januari 2024