De Stichting Voedselbank Smallingerland heeft een ANBI-registratie. Hiervoor zijn de onderstaande gegevens van belang:

 • Naam waaronder de instelling is geregistreerd: Stichting Voedselbank Smallingerland.
 • Het RISN of fiscaal nummer is: 815874091
 • Contactgegevens: Stichting Voedselbank Smallingerland, de Giek 22-A, 9206 AT Drachten
 • Drachten, tel. 06-14451944
 • Website: www.voedselbanksmallingerland.nl
 • Het beleidsplan: de exploitatie van een voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen van continuïteit van die werkzaamheden die gericht zijn op het voorkomen van verspilling van goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven. Het beleidsplan SVS 2023-2026 staat onderaan deze pagina.
 • Beloningsbeleid: De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning.
  In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt zijn ten behoeve van de voedselbank worden vergoed.
 • Doelstelling: Het inzamelen van voedseloverschotten of voedsel dat zal worden vernietigd.
  Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die tijdelijk geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Smallingerland bestreden. Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot van deze mensen de gelegenheid gegeven iets waardevols te doen als vrijwilliger.


Jaarverslagen en Jaarrekening

Een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag. Hieronder kunt u het jaarverslag en Standaardformulier ANBI downloaden:

Standaardformulier ANBI

Beleidsplan Voedselbank 2023-2026

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020

Jaarrekening-2023.pdf