Kom ik in aanmerking

Toekenningscriteria aanvraag voedselpakket klik hier.

Intakegesprek

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket, dan kunt u vanaf  maandag t/m vrijdag bellen tussen 9.30 u en 11.30 u voor het maken van een afspraak op vrijdagmorgen, tel.nr. 06-14451944. Als u langskomt gebruik dan een neus en mondmasker.

Het intake gesprek zal dan plaatsvinden op de Voedselbank Smallingerland aan de Giek 22a, postcode 9206 AT in Drachten. Ingang is aan de achterkant van het gebouw.

Tijdens dit gesprek wordt aan de hand van uw financiële gegevens bepaald of u aan de norm en voorwaarden voldoet. U wordt gevraagd inzage te geven in uw bankafschriften van de laatste 3 maanden en specificaties van uw inkomsten en uitgaven.

Bij schuldhulpverlening dient men de volgende overzichten van de bewindvoerder te overleggen:

1. Het schuldenoverzicht;
2. De beheerrekening;
3. De leefgeldrekening;
4. Het budgetplan

 

Zo berekenen we of jij in aanmerking komt voor voedseluitgifte.

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: we tellen alle inkomsten op. En trekken daar de vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan ons ‘normbedrag’? Dán helpen we je graag.

Met onze eenvoudige rekenhulp weet je in 1 minuut of je een kans maakt op voedselhulp (geen garantie). Klik hier voor de rekenhulp.

Landelijke normen
Voor het berekenen van uw besteedbare inkomen verwijzen wij naar de toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket, vastgesteld door de Voedselbanken Nederland (zie boven).

Direct na het intakegesprek ontvangt de toegelaten cliënt een exemplaar van de “spelregels” die gelden bij de voedselbank.

Hieronder kunt u de “spelregels” downloaden:
Spelregels voedselbank (PDF-bestand).

De voedselbank bepaalt, afhankelijk van uw financiële situatie, hoe lang de verstrekkingsperiode zal zijn. De hulp die de voedselbank biedt is noodhulp en is geen extraatje, de maximale verstrekkingsperiode bedraagt daarom 3 jaren.

Hercontrole
In de statuten is vastgelegd dat er 6 maanden na het eerste intakegesprek een herintake zal plaatsvinden.

Wij geven een voorbeeld
Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 230,- over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Die € 230,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen. In deze tabel zie je welk normbedrag voor jou geldt. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt af van de grootte van je gezin.

Ben je alleen? Normbedrag in euro per maand Woon je samen of ben je getrouwd? Normbedrag in euro per maand
Voor jou zelf 230 Voor met z’n tweeën 325
Met 1 kind 325 Met 1 kind 420
Met 2 kinderen 420 Met 2 kinderen 515
Met 3 kinderen 515 Met 3 kinderen 610
Met 4 kinderen 610 Met 4 kinderen 705
Met 5 kinderen 705 Met 5 kinderen 800
Met 6 kinderen 800 Met 6 kinderen 895
Met 7 kinderen 895 Met 7 kinderen 990
Met 8 kinderen 990 Met 8 kinderen 1085

Onze screeners zullen wel regelmatig beoordelen of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.