Financiën, ANBI, en het jaarverslag

De Stichting Voedselbank Smallingerland heeft een ANBI-registratie. Hiervoor zijn de
onderstaande gegevens van belang:

 • Naam waaronder de instelling is geregistreerd: Stichting Voedselbank Smallingerland.
 • Het RISN of fiscaal nummer is: 815874091
 • Contactgegevens: Stichting Voedselbank Smallingerland, de Giek 22-A, 9206 AT Drachten
 • Drachten, tel. 06-14451944
 • Website: www.voedselbanksmallingerland.nl
 • Het beleidsplan: de exploitatie van een voedselbank waarbij centraal staat: het waarborgen
  van continuïteit van die werkzaamheden die gericht zijn op het voorkomen van verspilling van
  goed voedsel en het helpen van mensen die in armoede leven. Hier kunt u het beleidsplan 2020-2022 downloaden.
 • Beloningsbeleid: De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning.
  In bepaalde gevallen zullen alleen kosten die zijn gemaakt zijn ten behoeve van de voedselbank worden vergoed.
 • Doelstelling: Het inzamelen van voedseloverschotten of voedsel dat zal worden vernietigd.
  Het kosteloos ter beschikking stellen van dit voedsel aan mensen die tijdelijk geen middelen
  hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de
  gemeente Smallingerland bestreden. Verder wordt aan mensen die begaan zijn met het lot
  van deze mensen de gelegenheid gegeven iets waardevols te doen als vrijwilliger.


Jaarverslagen en Jaarrekening

Een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording is te vinden in ons jaarverslag. Hieronder kunt u het jaarverslag en Standaardformulier ANBI downloaden:

jaarrekening 2020
jaarverslag 2020
Standaardformulier ANBI
Beleidsplan SVS 2021
Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021